TR EN

AKREDİTASYON BİRİMİ

Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi (PPAB)

PPAB Türk Psikologlar Derneği Tüzüğü Madde 22’de tanımlandığı üzere, psikoloji lisans ve lisansüstü programlarının akreditasyon süreçlerini yönetmekten ve bu süreçte görev alacak komisyon ve komitelerin oluşturulmasından sorumlu olan birimdir. Bünyesinde akreditasyon faaliyetlerini bizzat yürüten Akreditasyon Üst Kurulu’nu (AÜK) bulunduran PPAB, akreditasyon faaliyetine ilişkin karar alma süreçlerini Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu‘nda bağımsız olarak yürütür.