TR EN

DEĞERLENDİRME TAKIMLARI

Akreditasyon Lisans Programı Değerlendirme Takımları (DT)

Değerlendirme Takımları (DT), akreditasyon başvurusunda bulunan programları yerinde inceleme amacıyla ziyaret eden komisyonlardır. Psikoloji doktoralı akademisyenler ve psikoloji doktoralı uygulamacılardan oluşan üç asıl ve iki yedek, toplam beş üyeden oluşur. Bu üyeler, AÜK tarafından her başvuru için DT Üye Havuzundan ve başvuruda bulunan bölümde görev yapmayan/yapmamış olan kişiler arasından seçilir. Çoğunluğu psikoloji doktoralı akademisyenlerden oluşan bu takımın en az bir üyesi profesör unvanına sahip olmalıdır. DT üyelerinin, mümkün olduğunca psikolojinin farklı alanlarından (deneysel, sosyal, gelişim, uygulama vb.) olmasına dikkat edilir.

 

Değerlendirme Takımları Üye ve Gözlemci Üye Profili

Değerlendirme Takımı, akreditasyon başvurusunda bulunan psikoloji lisans programının yerinde değerlendirilmesinden ve akreditasyon raporunun hazırlanmasından sorumludur. Çoğunluğu doktorasını psikoloji alanında tamamlamış akademisyen ve/veya uygulamacılar arasından, AÜK tarafından her değerlendirme için bir sefere mahsus olarak, başvuruda bulunan bölümde görev yapmayan/yapmamış olan kişiler arasından seçilir. DT; 3 asıl, 2 yedek olmak üzere toplam 5 üye ile gözlemci öğrenciden oluşur. Seçilen üyelerden birisi AÜK tarafından DT Başkanı olarak belirlenir.  

I. Akademisyen Üyeler

Çoğunluğu psikolojinin alt alanlarından (deneysel, sosyal, gelişim, uygulamalı vb.) doktora derecesine sahip, devlet ve vakıf üniversitelerinde görev yapan 326 akademisyenden oluşan akademisyen havuzu bulunmaktadır. Havuzda yer alan akademisyenler ağırlıklı olarak kadın akademisyenlerden oluşmaktadır. DT üyelerinin, mümkün olduğunca psikolojinin farklı alt alanlarından (deneysel, sosyal, gelişim, uygulama vb.) olmasına dikkat edilir. DT üyeleri ile ziyarete gidilecek üniversitenin öğretim üyeleri arasında çıkar çatışması ya da kişisel menfaat olarak adlandırılabilecek durumların (doktora ya da yüksek lisans tez çalışması, birlikte proje ya da ortak yayın yapmış/yapıyor olmak, proje yürütmek vb.) bulunmamasına dikkat edilir.

II. Uygulamacı Üyeler

Uygulamacı psikolog üyeler, psikolojinin uygulama alanlarından birinde (klinik psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, adli psikoloji, trafik psikolojisi veya okul psikolojisi gibi) doktora derecesine sahip ve uygulama alanında çalışan kişilerdir. Uygulamacı psikolog havuzunda, çoğunluğu kadın olmak üzere 18 uygulamacı buunmaktadır. Uygulama alanında çalışan psikologları temsil edecek DT üyesinin seçimi, AÜK üyeleri tarafından yapılır. 

III. Gözlemci Öğrenci

Gözlemci öğrenci, üçüncü ya da dördüncü sınıf lisans ya da lisansüstü programları öğrencileri arasından Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubu (TPÖÇG) tarafından önerilerek seçilir. Gözlemci öğrenci, başvuruda bulunan programın bulunduğu ildeki (veya bu koşul sağlanmıyorsa yakın illerden) diğer üniversitelerde öğrenci olan TPÖÇG üyeleri arasından, AÜK üyeleri tarafından seçilir.