TR EN

DEĞERLENDİRME TAKIMLARI

Akreditasyon Lisans Programı Değerlendirme Takımları (DT)

Değerlendirme Takımları(DT), akreditasyon başvurusunda bulunan programları yerinde inceleme amacıyla ziyaret eden komisyonlardır. Psikoloji doktoralı akademisyenler ve psikoloji doktoralı uygulamacılardan oluşan üç asıl ve iki yedek, toplam beş üyeden oluşur. Bu üyeler, AÜK tarafından her başvuru için DT Üye Havuzundan ve başvuruda bulunan bölümde görev yapmayan/yapmamış olan kişiler arasından seçilir. Çoğunluğu psikoloji doktoralı akademisyenlerden oluşan bu takımın en az bir üyesi profesör unvanına sahip olmalıdır. DT üyelerinin, mümkün olduğunca psikolojinin farklı alanlarından (deneysel, sosyal, gelişim, uygulama vb.) olmasına dikkat edilir.