TR EN

BELGELER

Psikoloji Lisans Programları Akreditasyon Yönetmeliği

Değerlendirme Kılavuzu

Değerlendirme Ölçütleri

Özdeğerlendirme Raporu

Değerlendirme Raporu

Değerlendirme Takımı Üyelerinin Değerlendirilme Esasları ve Değerlendirme Formları

Gözlemci Öğrenci Katılımı Esasları

Gözlemci Öğrenci Değerlendirme Raporu