TR EN

DUYURULAR

Tüzük Değişikliği

  19 Mart 2017 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi'nin bağımsızlığı hakkında maddenin Türk Psikologlar Derneği tüzüğüne eklenmesine dair karar alınmıştır.

   Değiştirilen maddeler şunlardır:

MADDE 3 - Türk Psikologlar Derneği, Türkiye’de Psikoloji Bilimi ve kuruluşlarının çağdaş düzeye ulaşmasını, psikologların mesleki haklarının korunmasının ve ulusal psikoloji sorunlarının çözümlenmesini, ülkemizin bu anlamdaki birikimlerini ortaya koymak doğrultusunda çalışmalarda bulunmak, psikologlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışma sağlayaraki psikoloji biliminin ve mesleğinin ülkemizde tanıtılması, geliştirilmesi ve toplumun yararına kullanılması için çalışmalarda bulunmak; sağlık, eğitim, endüstri, işletme, adalet, askerlik, kitle iletişimi, güvenlik kuvvetleri, yayın hizmetleri, din, dil, iletişim, sosyal hizmetler, siyaset, sanat ve psikolojinin diğer uygulama alanlarında psikoloji biliminin ülkemize katkılarını arttırmak, psikoloji lisans ve lisansüstü programlarının kalite standartlarının yükseltilmesi ve akreditasyon süreçlerinin yönetilmesi ve meselek elemeanlarının standartlarının yükselterek ve haklarının korunmasını sağlamak, mesleğe aykırı davrananlar hakkında ilgili birimlere duyuruda bulunmak amacı ile kurulmuştur.

MADDE 4 – Dernek, tüzüğün 3. Maddesinde amaçlara ulaşmak için, aşağıdaki çalışmaları yapar:

a) Türk Psikologlar Derneği, Psikoloji Akreditasyon Birimi faaliyetleri aracılığı ile psikoloji eğitim-öğretim niteliğinin arttırılması ve sistematik bir yaklaşımla sürekli geliştirilmesi, eğitim-öğretim niteliğinin güvence altına alınması, yükseköğretimin hizmet sunduğu kesimlere eğitim-öğretimin niteliğinin belirli standartlara dayalı olarak yürütüldüğünün güvencesinin verilmesi amaçları ile üniversitelerin başvurularu üzerine psikoloji lisans ve lisansüstü programlarının akreditasyonunu gerçekleştirir. Psikoloji bölümleri tarafından yapılan lisans programı akreditasyon başvuruları, Türk Psikologlar Derneği’nin Psikoloji Akreditasyon Birimi tarafından güncel olarak saptanacak ulusal ve uluslararası standartlar ve süreçler temelinde değerlendirlir ve akreditasyon standartlarını karşılayan programlar akredite edilir. Akredite edilen programlar Türk Psikologlar Derneği tarafından ilan edilir.

 

MADDE 22 – Psikoloji Akreditasyon Birimi psikoloji lisans ve lisansüstü programlarının akreditasyon süreçlerini yönetmekten ve bu süreçte görev alacak komisyon  ve komitelerin oluşturumasından sorumlu olan birimdir. Psikoloji Akreditasyon Birimi akreditasyon faaliyetlerine ilişkin karar alma süreçlerini Türk Psikologlar Derneği Yönetim Kurulu’ndan bağımsız olarak yürütür. Psikoloji Akreditasyon Birimin’nin teşkili ve görevleri ilgili yasal düzenlemelere aykırı olmayacak şekilde yönetmelikle belirlenir.

 

 


Fotoğraflar

İlgili Yorumlar

Sen de Yorum Yaz