TR EN

ETİK İLKELER VE DAVRANIS KODLARI

Bu belgenin amacı, Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi (TPD PPAB) Akreditasyon Üst Kurulu (AÜK) üyelerinin ve Değerlendirme Takımı (DT) üyelerinin çalışmaları ile ilgili etik ilkeler ve davranış kodlarının ayrıntılarını tanımlamaktır. AÜK ve DT’de görev alan her üye genel etik kurallar ile birlikte, bu belgede belirtilen etik ilkeler doğrultusunda etik davranış içinde olmalı ve en üst düzeyde profesyonellik, açık iletişim, dürüstlük ve doğruluk standartları ile çalışmalıdır. AÜK’ün tüm etkinlikleri, yansızlık, adillik ve eşitlik gerektirir. Bu kapsamda, görevlendirilen herkesin görevlerini yaparken bu ilkeler çerçevesinde hareket etmeleri beklenir. Ekte yer alan Etik İlkeler ve Davranış Kodlarına Uygun Davranma Beyanı tüm AÜK ve DT üyeleri tarafından imzalanmalıdır. Etik kurallar şunlardır:

10.   Bu etik kurallara uymadığı saptanan AÜK ve DT üyelerinin görevleri sona erdirilir.

Etik İlkeler ve Davranış Kodlarına Uygun Davranma Beyanına buradan ulaşabilirsiniz.