TR EN

İLGİLİ YAYINLAR

Online Kaynaklar

American Psychological Association (2013). Guidelines for the Undergraduate Psychology Major, Version 2.0. Erişim tarihi: 01.09.2017, http://www.apa.org/ed/precollege/about/psymajor-guidelines.pdf.

American Psychological Association (2002). Undergraduate psychology major learning goals and outcomes: A report. Erişim tarihi: 15.12.2005, http://www.apa.org/ed/pcue/reports.html.

European Federation of Psychologists’ Associations (2013). EuroPsy, the European Certificate in Psychology. Erişim tarihi 01.01.2016, www.efpa.eu/download/aa50b2aa4be51a2778d746f8aa583f1a

Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK). Erişim tarihi: 05.01.2018, http://www.mudek.org.tr/tr/hak/kisaca.shtm.

The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Erişim tarihi: 11.05.2018, http://www.enqa.eu/index.php/about-enqa/.

Yükseköğretim Kurulu (1999). Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ). Erişim tarihi: 11.12.2017, http://tyyc.yok.gov.tr/.

 

Basılı Kaynaklar

Society for the Teaching of Psychology, 2016, Nebi Sümer, Rapid Growth of Psychology Programs in Turkey: Undergraduate Curriculum and Structural Challenges

Psychology Learning and Teaching, 2013, Employability of Psychology Graduates nd their Job Satisfaction in Turkey: an online survey

Teaching Psychology Around the World, 2012, Teaching Psychology in Europe

Türk Psikoloji Dergisi, 2005, Nebi Sümer Psikoloji Eğitiminde Temel Standardlar ve Stratejik Plan 

Türk Psikoloji Bülteni, 1998, Nail Şahin Yeterlik Onayı Yolunda İlk Adımlar

Türk Psikoloji Bülteni, 1997, Meilke Sayıl Psikologların Eğitimindeki Sorunlar

Türk Psikoloji Bülteni, 1996 Türkiye'de Psikoloji Eğitimi Üzerine: Öğrencilerimizin Görüşleri

The First International Congress on Licensure, Certification and Credentialing of Psychologists, 1995, Nesrin Hisli Şahin Psychology in Turkey: Steps toward Accreditation  

Psychology in Turkey Steps Toward Accreditation
Nesrin Hisli Şahin, the First International Congress on Licensure, Certification, and Credentialing of Psychologists, 1995

Türk Psikoloji Dergisi, 1994, Nesrin Hisli Şahin Yeterlilik Onayı

Türk Psikoloji Dergisi, 1994, Nesrin Hisli Şahin Psikoloji Eğitiminde Yeterlilik Onayı: Amerikan Psikologlar Birliği Örneği ve Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı İçindeki Yeri 

 

 

TPD Akreditasyon Çalışmaları Tarihçesine İlişkin Literatür