Değerlendirme Takımları Görev ve Sorumlulukları Eğitimi

25.01.2019 - Geniş katılımla düzenlendi.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 17 saniye okuma süresine sahiptir.

Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Biriminin tarafından 25.01.2019 tarihinde Değerlendirme Takımlarının görev ve sorumluluklarına yönelik bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Eğitim materyaline bağlantıdan erişebilirsiniz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.