Değerlendirme Aşamasındaki Programların Dikkatine

Salgın nedeniyle akreditasyon geçerlik süresi uzatılmıştır.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 41 saniye okuma süresine sahiptir.

Akreditasyon başvuruları değerlendirme sürecinde olan Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi ile Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesindeki psikoloji programlarının akreditasyon geçerlik tarihlerinin, yeni tip Korona virüsü (COVID-19) salgını önlemleri sona erip yerinde ziyaretlerin gerçekleştirilmesine kadar ve azami 13.04.2021 tarihine dek uzatılmasına karar verilmiştir. İşbu kararda anılan son tarih, üst kurulumuzun kararı ile erkene çekilebileceği gibi geri de bırakılabililecektir. Saygıyla duyurur, sağlıklı günler dileriz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.