Değerlendirme Takımı Eğitimleri Düzenlendi

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 40 saniye okuma süresine sahiptir.

2020 yılı birinci ve ikinci dönem başvuruları kapsamında akreditasyon başvurusunda bulunan psikoloji lisans programlarını değerlendirmek üzere görevlendirilen değerlendirme takımı üyelerine yönelik eğitim 21-22 Ekim 2020 tarihlerinde video konferansla düzenlendi. Akreditasyon Üst Kurulu Başkanı Prof.Dr.Ayşegül Durak Batıgün ve Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi Dr.Öğr.Üyesi Hande Kaynak tarafından gerçekleştirilen eğitimde değerlendirme takımı üyelerine uzaktan değerlendirme kriterlerine ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.