Güncelleme Çalışmaları Toplantısı

Akreditasyon belgelerinin güncellenmesi için toplantı düzenlendi.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 44 saniye okuma süresine sahiptir.

Görüşe açılan akreditasyon belgelerinin son revizyonu için TPD Akreditasyon Üst Kurulunca toplantı düzenlendi. Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yeniden tescil çalışmaları kapsamıdna düzenlenen toplantıya Prof. Dr. Canan Sümer (Başkan), Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün (Başkan Yardımcısı), Prof. Dr. Canan Ergin, Prof. Dr. Banu Cangöz, Hande Kaynak (Dr. Öğr. Üyesi), Doç. Dr. Okan Cem Çırakoğlu (TPD Temsilcisi) ve Aras Onur (TPD İktisadi İşletmesi adına Gözlemci Üye) katıldı.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.