Salgın Dönemi Değerlendirme Planı Belirlendi

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 33 saniye okuma süresine sahiptir.

Akreditasyon Üst Kurulu, 03.07.2020 tarihinde dokuz üyenin katılımı ve 11.06.2020 tarihinde YÖKAK tarafından düzenlenen ulusal akreditasyon kuruluşlarının uzaktan değerlendirme yaklaşımı çalışmalarına yönelik düzenlenen toplantı kararlarının görüşülmesi ve salgın dönemi değerlendirme planının belirlenmesi gündemiyle toplandı.

COVID-19 ile mücadele, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pek çok alanda değişikliğin yapılmasını zorunlu kılmıştır. Bu bağlamda 2019-2020 bahar döneminde psikoloji eğitimleri de uzaktan eğitim ile yürütülmüş ve 2020-2021 güz döneminde de uzaktan eğitim yapmak zorunda kalınabileceğine ilişkin tahminler ağırlık kazanmıştır.

Bu tahminler göz önüne alınarak toplantıda Ocak ve Haziran 2020 başvuru dönemlerinde başvuruda bulunan, (a) akreditasyon süreleri dolan ve yeniden değerlendirme için başvuran programlar ile (b) ilk kez akreditasyon başvurusunda bulunan programlar için aşağıda belirtilen değerlendirme planının uygulanmasına karar verildi.

Akreditasyon Süreleri Dolan ve Yeniden Değerlendirme için Başvuran Programlar

Bu programlar COVID-19 pandemi süreci öncesinde özdeğerlendirme raporlarını teslim etmiş ve alan ziyareti aşamasına gelmiş olan programlardır. Bu nedenle COVID-19 salgını önlemleri sona erip yerinde ziyaretlerin gerçekleştirilmesine kadar ve azami 13.04.2021 tarihine dek akreditasyon sürelerinin uzatılmasına daha önce karar verilmiştir. İşbu kararda anılan son tarih, üst kurulumuzun kararı ile erkene çekilebileceği gibi geri de bırakılabilmektedir.

İlk Kez Akreditasyon Başvurusunda Bulunan Programlar

Bu programların değerlendirmelerinin 2020 Kasım ayı içerisinde yapılabileceği düşünülmektedir. Kasım ayına dek olağan yaşama dönülebilir ise normal değerlendirme süreçleri uygulanacaktır. Ne var ki salgın önlemleri devam edecek olursa akreditasyon süreçlerinin kesintiye uğramaması için bu programlar uzaktan değerlendirilecektir. Bu değerlendirme esnasında değerlendirme takımı üyeleri ihtiyaç duyarsa gerekli tüm önlemlerin alınması koşuluyla yarım günlük bir saha ziyareti gerçekleştirilecektir. Saha ziyaretine ilişkin kararlar Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının genelgeleri doğrultusunda alınacaktır. İleri tarihlerde sürece ilişkin ayrıntılar netleştirilerek ilgili programlar ile paylaşılacaktır.

Eğitimler ve Bilgilendirme Toplantıları

Pandemi döneminde akreditasyon başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin tüm eğitim ve bilgilendirme toplantıları dijital ortamda düzenlenecektir. Bölümlerin talep etmesi durumunda kurum bilgilendirme toplantıları ve mentörlük faaliyeti yürütülecektir.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.