Sürekli İyileştirme Komitesi Toplantısı Düzenlendi

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 51 saniye okuma süresine sahiptir.

Üst Kurulun dernek temsilcisi, bir akademi temsilcisi ve kalite kurumu temsilcisi üyelerinden oluşan Sürekli İyileştirme Komitesi, Genel Koordinatör Aras Onur başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda akreditasyon ajanslarının genel iyileştirmeye açık yönleri görüşülerek psikoloji yüksek lisans programlarının akreditasyon süreci hazırlığının başlatılması, sertifikalı uygulama eğitimlerine ilişkin ölçüt hazırlığı için görüş alınması ve akredite programların yıllık aralıklarda izlenmesi hususlarında Üst Kurula önerilerde bulunulması görüşü ortaya çıktı.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.