Tescil Yenileme Başvurusu

19.11.2018 - YÖKAK nezdinde tescil yenileme başvurumuzu tamamladık.

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 46 saniye okuma süresine sahiptir.

23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında oluşturularak 01.07.2017 tarihinde Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre yeniden düzenlenen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) nezdindeki akreditasyon kuruluşu tescil yenileme başvurumuzu 19.11.2018 tarihinde tamamladık.

Ulusal akreditasyon kuruluşlarının yetkilendirilmesi ile uluslararası akreditasyon kuruluşlarının tanınması hususlarında yetkili merci olan YÖKAK'a yaptığımız yenileme başvurusunun en kısa sürede onaylanmasını bekliyoruz. 

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.