Ulusal Akreditasyon Kuruluşları Değerlendirme Toplantısı

0%
*Bu yazı tahmini 3 dakika 8 saniye okuma süresine sahiptir.

YÖKAK tarafından 1 Ekim 2019 tarihinde düzenlenen izleme ve değerlendirme toplantısında Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulunu Prof. Dr. Ayşegül DURAK BATIGÜN temsil etti. 

Toplantı YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muzaffer ELMAS’ın konuşması ile başladı. Prof. Dr. Elmas, akreditasyon kuruluşlarının en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayarak, üniversitelerde program akreditasyonuna ilişkin değerlendirme ve teşvik çalışmalarına önem verdiklerini dile getirdi. Ayrıca uluslararası akreditasyon kuruluşları ile sürekli temas halinde olduklarını belirterek, hedeflerinin dünyanın her yeri ile konuşan, sade, kullanışlı ve evrensel bir kalite güvence ve akreditasyon sistemi kurmak olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda YÖKAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel AKSU YILDIRIM sunum gerçekleştirdi. Prof. Dr. Yıldırım, 2019 durum raporundaki verileri göre eğitim-öğretim alanında gelişmeye en çok açık olan boyutların “öğrenci merkezli öğrenme” ve “öğretme ile programların izlenmesi ve güncellenmesi” olduğuna dikkat çekti. Akredite program sayıları ve alanları ile ilgili bilgileri paylaşarak, mevcut sayıların artması ve alanların genişlemesi konusundaki çalışmaların devam ettiğini belirtti. YÖKAK’ın akreditasyon ve tanıma faaliyetleri hakkında bilgiler paylaşarak, uluslararası kalite ajansları (QAA, HCERES, NCPA) ve akreditasyon kuruluşları (AACSB, AQAS, FIBAA) ile yapılan çalışmalar ve işbirlikleri hakkında bilgiler verdi.

Toplantının devamında Kurul Üyesi Prof. Dr. İlker Murat AR, kuruluşların gönderdiği raporlar üzerinden oluşturduğu Tematik Analiz Raporu’ndan nitel ve nicel veriler paylaşarak değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Ar, akreditasyon faaliyetlerinin güçlü ve gelişmeye açık yönlerine dikkat çekti. Güçlü yönler arasında; akreditasyon bilincinin artması, şeffaflık ve bilgilendirme, iç ve dış paydaş farkındalığının oluşması ve değişim programlarının uygulanması olduğunu belirterek, gelişmeye açık alanların öğrenci sayılarındaki yükseklik, devlet ve vakıf üniversiteleri arasındaki farklılıklar, mezun izleme sistemi, staj uygulamaları ve kariyer danışmanlığı olduğunu açıkladı.

Toplantının son oturumunda Kurul Uzmanı Ayhan KOÇER, YÖKAK tarafından geliştirilen Akreditasyon Bilgi Sistemi’ni (AKSİS) tanıtarak, tanıma ve tescil başvurularının sistem üzerinden yapılması konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

  

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.