Yükseköğretim Kalite Kurulu Tescil Başvurusu

Akreditasyon yetkilendirmesine ilişkin başvurumuz YÖKAK tarafından onaylandı.

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 8 saniye okuma süresine sahiptir.

23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği kapsamında oluşturularak 01.07.2017 tarihinde Yükseköğretim Kanunu'na eklenen Ek Madde 35 hükümlerine göre yeniden düzenlenen Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) nezdinde 19.11.2018 tarihinde tamamladığımız akreditasyon kuruluşu tescil yenileme başvurumuz 06.02.2019 tarihli YÖKAK kararı ile onaylandı.

YÖKAK'ın bu onayı ile birlikte Türk Psikologlar Derneği Psikoloji Programları Akreditasyon Biriminin Kalite Değerlendirme Tescil Belgesi, 06.02.2019-06.02.2021 tarihleri arasındaki iki yıllık dönem için yenilenmiş oldu. Tescil yenileme başvuru sürecinde emek ve katkılarını esirgemeyen tüm paydaşlara içtenlikle teşekkür ederiz.

Tescil ve yetkilendirmeye ilişkin güncel bilgiye YÖKAK'ın internet sitesinden erişebilirsiniz.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.