YÖKAK Video Konferans Düzenledi

0%
*Bu yazı tahmini 1 dakika 10 saniye okuma süresine sahiptir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından düzenlenen Akreditasyon Kuruluşları Bilgilendirme ve Değerlendirme Video Konferans Toplantısı 9 Nisan 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplam onbeş (15) akreditasyon kuruluşunun temsilcileri ile YÖKAK üyelerinin katıldığı toplantıya TPD-AÜK’ü temsilen Prof. Dr. Ayşegül Durak Batıgün katılmıştır. Toplantıda akreditasyon kuruluşlarının izleme süreçleri kapsamında ortaya çıkan güçlü ve gelişmeye açık yönler kuruluşlara aktarılmış, AKSİS üzerinden akredite program verilerinin girişine ve güncellenmesine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. Tüm bunlara ek olarak, Akreditasyon kuruluşlarının aşağıdaki konular kapsamında görüş ve önerileri alınmıştır:

Covid-19 sürecindeki akreditasyon faaliyetleri
Uzaktan değerlendirme yaklaşımları
Uzaktan eğitimde kalite güvencesi uygulamaları

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.