Belgeler

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 50 saniye okuma süresine sahiptir.

 • Yönetmelik, Ölçüt ve Esaslar

  Psikoloji Programları Akreditasyon Birimi Yönetmeliği pdf  
  Değerlendirme Ölçütleri pdf  
  Değerlendirme Takımı Eğitimleri Bilgi Notu pdf  
  Gözlemci Öğrenci Katılımı Esasları pdf  

   

 • Başvurucu Programa Yönelik Belgeler

  Değerlendirme Ölçütleri       pdf
  Özdeğerlendirme Raporu   docx pdf
  Değerlendirme Takımı Üyelerinin Değerlendirilmesi Esasları ve Değerlendirme Formları   docx pdf

 • Değerlendirme Takımına Yönelik Belgeler

  Değerlendirme Ölçütleri   pdf
  Değerlendirme Kılavuzu   pdf
  Uzaktan Değerlendirme Kılavuzu   pdf
  Değerlendirme Raporu docx pdf
  Gözlemci Öğrenci Değerlendirme Raporu docx pdf
  Değerlendirme Takımları Görev ve Sorumlulukları Eğitimi Değerlendirme Anketi docx pdf
  Değerlendirme Takımı Üyelerinin Değerlendirilmesi Esasları ve Değerlendirme Formları docx pdf

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.