Şeffaflık Belgeleri

Faaliyet raporları, kurumsal raporlar ve performans verilerine erişebilirsiniz.

0%
*Bu yazı tahmini 7 dakika 9 saniye okuma süresine sahiptir.

 • Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları

  2018-2021/I. Çeyrek Konsolide Faaliyet Raporu pdf
  2016-2018 Dönemi Faaliyet Raporu pdf
  2014-2016 Dönemi Faaliyet Raporu pdf
  2012-2014 Dönemi Faaliyet Raporu pdf
  2010-2012 Dönemi Faaliyet Raporu pdf
  2008-2010 Dönemi Faaliyet Raporu pdf
  2006-2008 Dönemi Faaliyet Raporu pdf
  2002-2004 Dönemi Faaliyet Raporu pdf
  2000 Faaliyet Raporu pdf
  1999 Faaliyet Raporu pdf
  1998 Faaliyet Raporu pdf
  1997 Faaliyet Raporu pdf
  1996 Faaliyet Raporu pdf
  1995 Faaliyet Raporu pdf
  1994 Faaliyet Raporu pdf
  1993 Faaliyet Raporu pdf
  1992 Faaliyet Raporu pdf
  1991 Faaliyet Raporu pdf
  1990 Faaliyet Raporu pdf
  1989 Faaliyet Raporu pdf
  1988 Faaliyet Raporu pdf
  1986 Faaliyet Raporu pdf
  1985 Faaliyet Raporu pdf
  1983 Faaliyet Raporu pdf
  1982 Faaliyet Raporu pdf
  1979 Faaliyet Raporu pdf
  1978 Faaliyet Raporu pdf

 • Genel Kurul Toplantı Tutanakları

  Genel kurul toplantı tutanakları, yalnızca üyelerin erişimine açıktır. Görüntüleyebilmek için lütfen üye girişi yapınız.

  32. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2018) (E.35) pdf
  4. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2017) pdf
  31. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2016) (E.34) pdf
  30. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2014) pdf
  29. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2012) (E.32) angelpdf
  28. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2010) (E.31) pdf
  3. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2010) (E.30) pdf
  27. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2008) (E.29) pdf
  26. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2006) (E.28) pdf
  25. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2004) (E.27) pdf
  24. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2002) Ø
  23. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2001) (E.25) Ø
  22. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (2000) (E.24) pdf
  21. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1998) (E.22) pdf
  2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1998) (E.22) pdf
  20. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1998) (E.21) pdf
  19. Olağan Genel Kurul Toplantısı 3. Oturum Tutanağı (1997) (E.20) pdf
  19. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1997) pdf
  18. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1996) pdf
  17. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1995) pdf
  16. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1994) pdf
  15. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1993) pdf
  14. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1992) pdf
  1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1991) Ø
  13. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1990) Ø
  12. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1989) Ø
  11. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1988) pdf
  10. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1987) pdf
  9. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1986) pdf
  8. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1985) pdf
  7. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1984) pdf
  6. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1983) Ø
  5. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1982) Ø
  4. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1981) pdf
  3. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1979) pdf
  2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1978) Ø
  1. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı (1977) Ø

 • Personel Performans Verileri

  Türk Psikologlar Derneği ve bağlı kuruluşları kadrosunda görev yapan tüm personel için bireysel performansın iletişim becerileri, verimlilik, sürdürülebilirlik ve etkililik yönünden değerlendirilebilmesi amacıyla 270° değerlendirme esasları uygulanmaktadır. Buna göre her bir personel için sorumlu oldukları yöneticileri, eş pozisyonda görev yaptıkları çalışma arkadaşları ve sorumlulukları altındaki çalışanlar ile görevleri gereği iş/hizmet ilişkisi içerisinde oldukları teşkilat üyeleri, aşağıdaki başlıklarda 0-6 arası Likert usulü görüş beyanında bulunmaktadır.

  1. Olayları ve düşünceleri doğru sözcüklerle yazılı veya sözlü olarak anlaşılır şekilde aktarır.
  2. Kurumsal yazılı ve sözlü iletişim kurallarına uyar.
  3. İfadelerine özen gösterir, her zaman tutarlı konuşur.                 
  4. İletişimde olduğu kişinin duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını anlamaya çalışır.
  5. Göreviyle ilgili tekniği, mevzuatı ve işleyişi başkalarına sormasına ihtiyacı yoktur.
  6. Yeni teknoloji, bilgi ve ürünleri takip eder ve bunlara uyum sağlamıştır.
  7. Görevinin gerektirdiği bilgi altyapısına sahiptir.
  8. İş süreçlerini iyileştirmek ve/veya hızlandırmak için çaba gösterir.
  9. Herhangi bir sorunla karşılaştığında sorunu kavrar ve sebeplerini sağlıklı olarak teşhis edebilir.
  10. Sorun hakkında mevcut çözüm seçeneklerini değerlendirerek uygun çözüm seçeneğini belirler.
  11. Sorun'un ayrıntılarına dikkat eder ve çözüme zamanında kavuşturmak için özen gösterir.
  12. Derneğin kural ve işleyişlerini bilir, bunları uygulamaya özen gösterir.
  13. Göreviyle ilgili hazırlanan rapor, bilgilendirme, güncelleme gibi belgeleri takip eder.
  14. Görevini yerine getirirken derneği maddi ve manevi anlamda gözetir.
  15. Derneğin kültürel özelliklerini, yazılı ve yazılı olmayan değer ve normlarını bilir.
  16. Verdiği kararlarda derneğin iç denge ve dinamiklerini göz önünde bulundurur; görevini kurum kültürüne uygun olarak yerine getirir.
  17. Kendisinden talep edilen destek ve görevleri sahiplenir.
  18. Sorumluluklarını, işin gereklerine uygun bir biçimde tamamlamak için gerekli kontrolleri yapar.
  19. Destek sağlamak ve yardımcı olmakta gayretlidir.
  20. Gerektiğinde farklı konulardaki görevleri bir arada yürütebilir.
  21. Yaptığı işe önem verir; tutum ve davranışları ile hizmet sunumuna özen gösterir.
  22. Verilen işleri süresi içinde, iş akışında gecikmelere neden olmadan tamamlar.
  23. Sorumluluğundaki işlerin tamamlanması için gerektiğinde ek çalışmalara katılma konusunda istekli olduğu kanaatindeyim.
  24. İşini daha iyi yapma konusunda istekli olduğunu düşünüyorum.
  25. Mevcut sorumluluklarını ve görev alanının sınırlarını bilir.
  26. İşini daha iyi yapma konusunda iş birliklerine açıktır.
  27. Değişikliklere ve yeniliklere kısa sürede uyum sağlar, öğrenme yeteneği yüksektir.
  28. Öğrendiklerini işine yansıttığını düşünüyorum.
  29. Genel tutumu yapıcıdır.
  30. Uyumlu ve verimli bir şekilde, gerektiğinde iş birliği içinde çalışır.
  31. Bilgi, beceri ve deneyimlerini paylaşır.
  32. Görüş ve düşüncelerini açık ve net olarak ifade eder.
  33. İletişimi saygılıdır.
  34. Çalışma disiplinine uygun hareket ettiğini düşüyorum.

 • Proje ve Ortaklıklara İlişkin Diğer Raporlar

  SomaDA Psikososyal Destek Merkezleri Faaliyet Raporu (2015) pdf
  SomaDA Projesi Faaliyet Raporu (2014) pdf
  SomaDA Psikososyal Destek Merkezleri Faaliyet Raporu (2014) pdf

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.