İlgili Yayınlar

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 5 saniye okuma süresine sahiptir.

Akordeon Bilgileri:

  • Çevrimiçi Kaynaklar
  • Basılı Kaynaklar
  • AEZ Değerlendirme Raporları

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.