Tarihçe

0%
*Bu yazı tahmini 0 dakika 55 saniye okuma süresine sahiptir.

Avrupa Psikoloji Sertifikası, kısaca EuroPsy, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından sağlanan ve Avrupa’daki 39 üye ülkenin psikoloji derneklerini bir araya getiren bir standarttır. Avrupa Birliğinin tüm ülkelerini kapsayan federasyon, uygulamaları paylaşmak ve inisiyatifler ile gelişmeler konusunda iş birliği yapmak üzere 12 Avrupa ülkesini 1981 yılında bir araya getirdi.

Her iki yılda bir genel kurul düzenleyen EFPA, EuroPsy sertifikası sahibi olan meslek mensuplarının kaydını tutar ve EuroPsy sertifikasyon sisteminin gözetimi ve kalite güvencesinden sorumludur. EFPA’nın Avrupa Değerlendirme Komitesi olarak anılan EAC, EuroPsy’ın gelişmesinden ve izlenmesinden; her ülkenin Ulusal Değerlendirme Komitesi (NAC) ise, bireysel sertifikaların değerlendirilmesinden ve adaylara takdim edilmesinden sorumludur.

* OECD ülkelerinin üniversite mezunlarının dakika başına okuyabildiği kelime sayısı baz alınmıştır.