• 2020 - 2022 - Akreditasyon Üst Kurulu
  • Akreditasyon Üst Kurulu Başkanı
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Soygüt Pekak, 1988 ile 1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik psikolog, 1992 ile 2005 yılları arasında ise Hacettepe Üinversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İkisi 2006-2010, biri 2016-2018 arası olmak üzere üç dönem genel başkanlık görevi yürütmüş olan Soygüt Pekak, şema terapi modelinde değişim süreçleri üzerine bir dizi nitel araştırmalar yürütmektedir.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
   ODTÜ Psikoloji Bölümünde lisans, Hacettepe Üniversitesinde gelişim psikolojisi alanında yüksek lisans ve Kansas State Üniversitesinde (ABD) sosyal psikoloji alanında doktora derecesini alan Sümer, 2011-2012 Fulbright Araştırma Desteği ile Cornell Üniversitesinde (ABD) bulundu; Ankara Üniversitesi ve ODTÜ’deki görevlerinin yanı sıra yaşam boyu bağlanma dinamikleri ve ebeveyn davranışları, ulaşım ve trafik psikolojisi, psikolojik ölçüm, işsizliğin ve iş güvencesizliğinin etkileri ve psikoloji eğitimi/öğretimi konularında çok sayıda araştırmada yer alan ve Bilim Akademisi üyesi olan Sümer hâlen Sabancı Üniversitesinde görev yapıyor.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi (Ağustos 2020'den itibaren)
   Ege Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Deneysel psikoloji alanındaki yüksek lisans ve doktora derecelerini Ege Üniversitesinden alan Amado, 1988 yılından bu yana aynı psikoloji bölümü akademik kadrosunda görev yaptığı aynı üniversitede 2011 yılından beri profesör kadrosunda çalışmaktadır.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi (Ocak 2021'den itibaren)
   Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü mezunu. Felsefe alanındaki yüksek lisans derecesini 1997 yılında Boğaziçi Üniversitesinden, gelişim psikolojisi alanındaki yüksek lisans derecesini ise 2006 yılında Koç Üniversitesinden alan Dost Gözkan, gelişim psikolojisi doktora derecesini Clark Üniversitesinden (ABD) 2012 yılında almıştır. Araştırmaları, sosyal-duygusal gelişim, ergenlik psikolojisi, ergen-aile ilişkisi, göç bağlamında aile ilişkileri konularını kapsamaktadır. Halen Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı olarak görev yapmaktadır.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
   ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Hacettepe Üniversitesinde deneysel psikoloji alanında yüksek lisans, ODTÜ Enformatik Enstitüsünde bilişsel bilimler alanında doktora derecesini aldı. Doktora sonrası araştırmacı olarak bir sene North Carolina State Üniversitesinde çalıştıktan sonra Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma konuları arasında bellek süreçleri, duygu-bellek ilişkisi, bilişsel yaşlanma ve nöropsikoloji yer almaktadır.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi (Kamu Temsilcisi) (Ekim 2020'den itibaren)
   Lisans derecesini ODTÜ Psikoloji Bölümünden 1995 yılında alan Ayşegül Dağdeviren, 1998 yılına dek özel bir kuruluşta insan kaynakları müdürlüğü görevini yürüttü. 1998 yılından bu yana Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniğinde psikolog olarak çalışmakta ve eğitimler, Avrupa Birliği K1/K2 projeleri ile kadın kuruluşlarında görev almaktadır.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi (TSE Temsilcisi)
   Ankara doğumlu. ODTÜ Fizik Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini New Jersey'de Steven Institute of Technology bünyesinde Fizik ve Fizik Mühendisliği alanında aldı. Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreterliğinde Kıdemli Uzman ve Uygunluk Değerlendirme Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan Batıgün, Akreditasyon Üst Kurulunda Türk Standartları Enstitüsü temsilcisi olarak görev yapmaktadır.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi (Öğrenci Temsilci)
   Psikoloji lisans eğitimine ODTÜ'de devam eden Vurgun, Türk Psikoloji Öğrencileri Çalışma Grubunda (TPÖÇG) ve ODTÜ Psikoloji Topluluğunda görev almıştır. Türk Psikologlar Derneği Akreditasyon Üst Kurulu Öğrenci Temsilcisi olan Vurgun, aynı zamanda Demir Leblebi Kadın Derneğinde proje asistanlığı görevini yürütmektedir.
  • Görevi Sona Ermiş Üye (Ocak 2020 - Temmuz 2020)
   ODTÜ Sosyoloji Bölümü mezunu. Bütünleşik doktora derecesini Brüksel'de Interuniversity Programme in Demography'de Demografi alanında alan Baydar, 2008 yılından bu yana Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümünde profesör kadrosunda görev yapmaktadır.
  • Görevi Sona Ermiş Üye (Kamu Temsilcisi) (Ocak 2015 - Ekim 2020)
   Tıp eğitimini 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, psikiyatri ihtisasını ise 1996 yılında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümünde tamamladı. Sağlık Bakanlığı kadrosunda idareci olarak sürdürdüğü görevine 2020 yılı sonbaharından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesinde devam ediyor.
  • Görevi Sona Ermiş Üye (Ocak 2020 - Aralık 2020)
   Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Mezunu. Lisansüstü eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde gelişim psikolojisi alanında tamamladı. Tez çalışmaları ve ilk araştırmaları yetişkin gelişimi ve yaşlanma üzerinedir. Bu kapsamda orta yaş gelişimi ve menopoz, gelişimsel düzenleme modelleri ve başarılı yaşlanma ve anneliğe geçiş süreci ele alınan konular arasındadır. Daha yakın zamanlı araştırma projeleri ise ağırlıklı olarak ergen gelişimi ile ilgilidir. Ergenliğe geçiş ve buluğla ilgili deneyimler, aile stres modeli çerçevesinde ebeveyn-ergen ilişkileri ve ergenin psikososyal uyumu, ergenlikte akran ilişkileri ve zorbalık başlıca araştırma konularıdır. Halen Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.
  • Görevi Sona Ermiş Başkan (Ocak 2020 - Mayıs 2021)
   1967, Isparta doğumlu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimlerini Ankara Üniversitesinde klinik psikoloji alanında tamamladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Teşvik Ödülü’nü, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü’nü aldı. 1992-2004 yılları arasında Türk Psikologlar Derneğinde aralıklarla yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
  • Görevi Sona Ermiş Üye (Eylül 2018 - Temmuz 2021)
 • 2015 - 2019 - Akreditasyon Üst Kurulu
  • Akreditasyon Üst Kurulu Başkanı
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
   1967, Isparta doğumlu. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden mezun olduktan sonra lisansüstü eğitimlerini Ankara Üniversitesinde klinik psikoloji alanında tamamladı. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Teşvik Ödülü’nü, 2013 yılında Ankara Üniversitesi Bilim Ödülü’nü aldı. 1992-2004 yılları arasında Türk Psikologlar Derneğinde aralıklarla yönetim kurulu üyesi olarak görev aldı. Halen Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Psikoloji Bölümü Klinik Psikoloji Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
   1967, Ankara doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümünden bölüm birincisi olarak mezun oldu ve İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülü’ne layık görüldü. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde deneysel psikoloji alanında yüksek lisans ve doktora derecelerini aldı; aynı üniversitede Bilişsel Psikoloji Uygulama Laboratuarını kurdu. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 2008-2009 döneminde genel başkan yardımcısı olarak görev yapan Cangöz, halen Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Psikoloji Bölüm Başkanı olarak görev yürütüyor.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Aynı üniversitede endüstri/örgüt psikolojisi alanında doktora derecesini aldıktan sonra öğretim elemanı olarak görev yapan Ergin, AB 6. Çerçeve Programında sosyal bilimler alanında TÜBİTAK adına yer aldı; Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünü bünyesinde kurucu bölüm başkanlığı ve Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanlığı görevlerini üstlendi. İstanbul’da düzenlenen 12. Avrupa Psikoloji Kongresinin başkanlığını yürüttü. Daha önce Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı ve Psikoloji Bölüm Başkanı olarak görev yaptığı Özyeğin Üniversitesinde halen akademisyen olarak çalışıyor.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
   ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Hacettepe Üniversitesinde deneysel psikoloji alanında yüksek lisans, ODTÜ Enformatik Enstitüsünde bilişsel bilimler alanında doktora derecesini aldı. Doktora sonrası araştırmacı olarak bir sene North Carolina State Üniversitesinde çalıştıktan sonra Çankaya Üniversitesi Psikoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir. Araştırma konuları arasında bellek süreçleri, duygu-bellek ilişkisi, bilişsel yaşlanma ve nöropsikoloji yer almaktadır.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi (TSE Temsilcisi)
   Ankara doğumlu. ODTÜ Fizik Bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisans derecesini New Jersey'de Steven Institute of Technology bünyesinde Fizik ve Fizik Mühendisliği alanında aldı. Türk Standartları Enstitüsü Genel Sekreterliğinde Kıdemli Uzman ve Uygunluk Değerlendirme Komitesi Başkanlığı görevlerini yürütmekte olan Batıgün, Akreditasyon Üst Kurulunda Türk Standartları Enstitüsü temsilcisi olarak görev yapmaktadır.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi (Kamu Temsilcisi)
   Tıp eğitimini 1991 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde, psikiyatri ihtisasını ise 1996 yılında Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Bölümünde tamamladı. Sağlık Bakanlığı kadrosunda idareci olarak sürdürdüğü görevine 2020 yılı sonbaharından itibaren Sağlık Bilimleri Üniversitesinde devam ediyor.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi (Öğrenci Temsilci)
  • Görevi Sona Ermiş Üye (Ocak 2015 - Nisan 2018)
   Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu. Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans derecesini ODTÜ'den, aynı alandaki doktora derecesini ise Hacettepe Üniversitesinden alan Soygüt Pekak, 1988 ile 1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalında klinik psikolog, 1992 ile 2005 yılları arasında ise Hacettepe Üinversitesi Psikoloji Bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmıştır. İkisi 2006-2010, biri 2016-2018 arası olmak üzere üç dönem genel başkanlık görevi yürütmüş olan Soygüt Pekak, şema terapi modelinde değişim süreçleri üzerine bir dizi nitel araştırmalar yürütmektedir.
  • Görevi Sona Ermiş Üye (Nisan 2018 - Eylül 2018)
   17 Eylül, Zile doğumlu. ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunu. Yüksek lisans ve doktorasını aynı üniversitede tamamladıktan sonra bir süre klinik psikolog olarak çalıştı. Türk Psikologlar Derneği bünyesinde 2004-2006 döneminde yönetim kurulu üyesi, 2006-2008 döneminde genel başkan yardımcısı, 2008-2010 döneminde denetleme kurulu üyesi ve 2016-2018 döneminde etik kurulu üyesi olarak görev yapan Okan Cem Çırakoğlu, hâlen Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkanlığını yürütüyor.
  • Görevi Sona Ermiş Üye (Ocak 2015 - Haziran 2017)
 • 2013 - 2014 - Akreditasyon Üst Kurulu
 • 2010 - 2012 - Akreditasyon Üst Kurulu
  • Akreditasyon Üst Kurulu Başkanı
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
   Psikoloji lisans derecesini ODTÜ Psikoloji Bölümünden; klinik psikoloji yüksek lisans derecesini Liverpool Üniversitesinden (İngiltere) ve aynı alandaki doktora derecesini Hull Üniversitesinden almıştır. 2018 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden emekli olan ve afetlerin psikolojik etkileri, travma sonrası gelişim ve afetlerde destek programları, afetlere hazırlıklı olma ve zarar azaltma konularında halk eğitim programları geliştirilmesi ve uygulanması konularında uygulamalı ve temel araştırmalar yürüten Karancı, hâlen TOBB ETÜ Psikoloji Bölümünde öğretim üyesidir.
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi
  • Akreditasyon Üst Kurulu Üyesi